Bestratingen Zuid-Holland

BESTRATINGEN

HT Infra is gespecialiseerd in het aanleggen van bestratingen en wegverhardingen in de regio Zuid-Holland.  Wij werken voornamelijk voor overheden en hebben ervaring met de uitvoering van complexe en binnenstedelijke projecten. Onze opdrachtgevers benoemen onze korte communicatielijnen, het pro-actief meedenken en vooruitplannen, en de kwaliteit van onze bestratingen als belangrijkste redenen om voor HT Infra te kiezen. Ook behartigen wij op zorgvuldige wijze de belangen van het publiek. Zo zijn wij op bewonersavonden aanwezig en zorgen wij dat de communicatie rondom een project soepel verloopt. De beschikking hebben over een eigen loswal, een loskraan en een tweetal zandtrechters stelt ons bovendien in staat om snel grote hoeveelheden (ophoog)zand en ander wegenbouwmateriaal op te slaan en/of af te laten voeren.

U kunt bij ons terecht voor:

  • Het (machinaal) bestraten en herbestraten van straat- en tegelwerk
  • De herinrichting van openbare ruimtes
  • Wegenaanleg, wegreconstructies, wegfundaties
  • De aanleg van bushaltes, rotondes, drempels en andere snelheidsbeperkende voorzieningen
  • De aanleg en uitbreiding van parkeer- en bedrijfsterreinen

Ook ondersteunen wij u graag bij de uitvoering van grondwerk en het aanleggen of vervangen van rioleringen.