Hercertificering ISO / VCA / CO2

De eerste week van mei 2021 staat in het teken van her-certificeren.

Ons Kwaliteitsmanagementsysteem ISO 9001, het Milieumanagement-systeem ISO 14001, het VGM-managementsysteem VCA** en ons managementsysteem voor CO2-bewust handelen worden opnieuw kritisch onder de loep genomen…

Het resultaat: DNV GL concludeert tijdens de her-certificeringsaudits dat onze managementsystemen op alle fronten uitstekend in orde zijn… De geldigheid van de certificaten wordt opnieuw met 3 jaar verlengd!