Niet lullen, maar poetsen!

In oktober zijn weer enkele nieuwe projecten gestart:

– In opdracht van Staatbosbeheer (Recreatieschap Rottemeren) zijn we gestart met het “Herstellen van elementenverhardingen” aan de oostzijde van de Rotte,

– In opdracht van Gemeente Nieuwkoop zijn we gestart met het “Woonrijp Maken van Langeraar-oost”,

– In opdracht van Gemeente Bodegraven-Reeuwijk zijn we intensief betrokken bij het aanpassen van verhardingen rondom de “Spoorwegovergang Goudseweg”.

– Na enkele voorbereidende acties is het project “Woonrijp Maken De Kreken deelgebied 2.1. in Poeldijk” in opdracht van Ontwikkelingsbedrijf De Westlandse Zoom definitief van start gegaan…

We kunnen volop aan de bak!!