HT Infra in de streekbladen

Het is inmiddels 40 jaar geleden dat Hazebroek & Tamerus Wegenbouw BV werd opgericht. In de afgelopen periode is ons bedrijf van straatmakersbedrijf uitgegroeid tot een bekend regionaal GWW-aannemer.

Onze ambitie is de mooie ontwikkelingen van de voorgaande jaren ook de komende jaren enthousiast voort te zetten. Dit betekent dat we alert zullen blijven op veranderende marktomstandigheden en daarin onze positie en identiteit zullen bepalen. Soms vergt dat aanpassingen en veranderingen.

Om aan te tonen dat we nog springlevend zijn, zullen we vanaf nu verder gaan onder een nieuwe naam: HT Infra. Een moderne naam die goed aansluit bij de hedendaagse situatie; een naam met een frisse uitstraling. Met hetzelfde team en dezelfde collega’s beginnen we aan een nieuwe fase!

Een feestje kunnen we helaas niet geven… Corona-maatregelen beletten dit en dat is uiteraard van groter belang!

We hebben inmiddels het nieuwe logo zichtbaar gemaakt op de gevels van het bedrijfspand. De bedrijfswagens, het materieel, containers, keten e.d. zullen in de komende weken worden voorzien van een nieuwe bestickering.

De HT-ers staan vanaf morgen weer als vanouds voor u klaar!