Handel en verkoop

Onze locatie in Nieuwerkerk aan den IJssel is direct gelegen aan de Hollandsche IJssel. Hierdoor zijn we zowel over de weg (A20 en A12) als over het water goed bereikbaar. Wij kunnen via de eigen kade snel grote hoeveelheden zand of wegenbouwmateriaal lossen en overslaan. Ook bieden wij (ophoog)zand en ander fundatiemateriaal, teelaarde en aanvulgrond voor de losse verkoop aan.

Naast deze materialen hebben we op ons bedrijfsterrein veel bestratingsmaterialen voor eigen gebruik en verkoop in opslag. Ons werk brengt ons overigens regelmatig in contact met voor hergebruik geschikt materiaal. Door deze gebruikte materialen ter verkoop aan te bieden kunnen we uw project financieel aantrekkelijker maken en dragen we ons steentje bij aan een circulaire economie. Zakelijke en particuliere klanten kunnen de volgende gebruikte materialen bij ons afnemen:

  • Betontegels of betonklinkers
  • Opsluit- en trottoirbanden 
  • Fraaie straatbakstenen of keien in diverse formaten
Het aanbieden van uw overtollige bestratingsmaterialen behoort ook tot de mogelijkheden. 
 

Bel of mail ons voor meer informatie. U kunt ook gebruik maken van het contactformulier.