PROJECTEN

Woonrijp maken omgeving Pelikaanweg – Alkenlaan

OPDRACHTGEVER:

GEMEENTE CAPELLE AAN DEN IJSSEL

Aquapelle is het nieuwe sportcomplex waar heel Capelle kan zwemmen en sporten. HT Infra verzorgt in opdracht van Gemeente Capelle aan den IJssel de nieuwe inrichting van het openbaar gebied. Vanwege de zettingsgevoelige ondergrond wordt gebruik gemaakt van lichte ophoogmaterialen (Vulkaanbims en Eifellith-lava). Ook realiseren wij een nieuwe betonnen voet-fietsbrug naar de Reigerlaan.

reconstructie Julianastraat – kern Moerkapelle

OPDRACHTGEVER:

GEMEENTE ZUIDPLAS

Een gedeelte van de Julianastraat wordt door HT Infra gereconstrueerd. De oude teerhoudende asfaltverharding wordt vervangen door fraaie betonstraatstenen; de rijbaan wordt voorzien van enkele verkeersdrempels. Plaatselijk wordt de hardhouten beschoeiing vervangen of opgeknapt.

Deelplannen Triangel – Waddinxveen

OPDRACHTGEVER:

GEMEENTE WADDINXVEEN

Meerdere deelplannen binnen de uitbreidingslocatie Triangel zijn en worden door ons voorzien van vuil- en schoonwaterriolering (Beton en PVC), en door aanleg van wegfundaties bouwrijp gemaakt. Na afronding van de diverse bouwactiviteiten hebben wij veelal ook de openbare omgeving van verschillende deelplannen ingericht en woonrijp gemaakt. Hierbij wordt veelvuldig gebruik gemaakt van een fraaie straatbaksteen.

RECONSTRUCTIE LEPELAARSINGEL – CAPELLE

OPDRACHTGEVER:

GEMEENTE CAPELLE AAN DEN IJSSEL

In de Lepelaarsingel wordt het oude riool vervangen door een nieuw vuilwater- en een infiltratieriool. De omgeving wordt opgehoogd en opnieuw ingericht. Teven wordt de oude houten voetgangersbrug naar het Centrumgebied vervangen door een nieuwe betonbrug.

RECONSTRUCTIE LOFOTEN, AZOREN & CAROLINEN – CAPELLE

OPDRACHTGEVER:

GEMEENTE CAPELLE AAN DEN IJSSEL

In deze woonstraten (wijk Oostgaarde) worden oude rioleringen vervangen door nieuw vuilwater- en infiltratieriool. Na ophoging wordt de wijk opnieuw ingericht.

Bouw- en Woonrijp maken woningbouwlocatie Couwenhoek fase 1 t/m 3

OPDRACHTGEVER:

GEMEENTE CAPELLE AAN DEN IJSSEL

In 3 fases wordt deze locatie door aanleg van vuilwater-, infiltratieriool en wegfundaties bouwrijp gemaakt, na afronding van de bouwactiviteiten worden waterpartijen gegraven en de openbare omgeving ingericht. Hierbij wordt veel gebruik gemaakt van een fraaie straatbaksteen.

Herinrichting van woonstraten in kern Langeraar

OPDRACHTGEVER:

GEMEENTE NIEUWKOOP

In de Van Wassenaerstraat e.o. wordt meer dan 13000m2 openbare ruimte heringericht. Oude asfaltrijwegen, trottoirs en parkeerplaatsen worden compleet vervangen. Strakke en kleurvaste betonstraatsteen en grijze betontegels zorgen voor een upgrade van de leefomgeving.

Reconstructie Oude Dorp, kern Nieuwerkerk aan den IJssel

OPDRACHTGEVER:

GEMEENTE ZUIDPLAS

In het Oude Dorp wordt de riolering geoptimaliseerd of vervangen, hemelwaterafvoer wordt losgekoppeld. Met veel aandacht voor publiek en ondernemers wordt de omgeving opgehoogd en de karakteristieke verharding opnieuw aangebracht. 

Herinrichting (gedeelte) Westeinde, kern Moordrecht

OPDRACHTGEVER:

GEMEENTE ZUIDPLAS

Oude asfaltverharding van het Westeinde wordt vervangen door betonstraatsteen en voorzien van een drempelconstructie. In de aangrenzende Prinses Margrietstraat wordt tegelijkertijd een gedeelte van het hoofdriool vervangen.

Capels Klein Onderhoud (KCO) Elementenverhardingen

Capelle aan den IJssel
Op basis van de Raamovereenkomst zijn we dagelijks actief om de openbare ruimte van Gemeente Capelle aan den IJssel in goede staat te (onder)houden.

Glasparel+, Vredenburgh en Logistiek Park A12 in Waddinxveen

Wayland Developments – Waddinxveen

Werkzaamheden t.b.v. het bouw- en woonrijp maken van deze gevarieerde ontwikkellocaties (glastuinbouw, woningbouw en bedrijvengebied) zijn voor een aanzienlijk deel door ons uitgevoerd en/of nog in uitvoering.

Woonrijp maken van delen in nieuwbouwwijk Hoogeland (kern Naaldwijk)

Gemeente Westland

In meerdere fases wordt in deze nieuwe wijk de openbare omgeving ingericht en woonrijp gemaakt. Hierbij worden rijwegen voorzien van een fraaie straatbaksteen, trottoirs worden uitgevoerd in een mooie deklaagtegel.

Woonrijp maken omgeving Molenzicht

Gemeente Bodegraven-Reeuwijk

De openbare omgeving op het nieuwbouwproject Molenzicht aan de Doortocht in Bodegraven wordt door ons ingericht en woonrijp gemaakt. Toepassing van fraai kleurende betonstraatstenen met aandacht voor een groene (duurzame) uitstraling van parkeervoorzieningen.

Weideveld – Woonrijp maken woonveld 9

Gemeente Bodegraven-Reeuwijk

De openbare omgeving op Woonveld 9 in de nieuwbouwwijk Weideveld (Bodegraven) wordt door ons ingericht en woonrijp gemaakt.

OMOP Elementenverhardingen – Woonrijp maken

Gemeente Zuidplas

In de verschillende kernen van Gemeente Zuidplas zorgen wij voor het woonrijp maken van de leefomgeving: Van nieuwbouwwijk Essezoom-Laag tot bedrijventerrein De Kleine Vink in de kern Nieuwerkerk aan den IJssel, van de nieuwbouwwijk Koningskwartier in kern Zevenhuizen tot de nieuwbouw De Jonge Veenen in kern Moerkapelle:  Wij staan er!

Diverse civieltechnische werkzaamheden

Cargill – Rotterdam Botlek

Cargill-Botlek is voor ons een soort “thuisbasis”. Op grond van een langdurig goede relatie met medewerkers van de Rotterdamse vestiging van dit Amerikaans agro-industrieel concern zijn wij een vertrouwd “huisaannemer” (Contractor) voor allerlei grondwerken, rioleringswerken, bestratingswerkzaamheden e.a. 

Ophogen en herinrichten Vreewijk – Zuid

Gemeente Gouda

Vreewijk – Zuid (Dunantsingel e.o.) is opgehoogd; oude verhardingen zijn verwijderd en afgevoerd, plaatselijk is riolering vervangen en de gehele omgeving is voorzien van een nieuwe bestrating.

De groenvoorzieningen zijn vernieuwd, ook de openbare verlichting is vervangen.

Klein onderhoud elementenverhardingen

Gemeente Rijswijk

Op basis van de Raamovereenkomst zijn we dagelijks actief om de openbare ruimte van Gemeente Rijswijk in goede staat te (onder)houden. Wij voeren deze werkzaamheden uit met 100% elektrisch aangedreven bedrijfsauto’s. Ons motto: “Wij gaan volop voor elektrisch!”

Reconstructie Molenwerf

Gemeente Gouda

De verhardingen van dit binnenstedelijk straatje in het centrum van Gouda is (gefaseerd) compleet vervangen; alle huis- en kolkaansluitingen op het hoofdriool zijn vernieuwd. Wij zijn verantwoordelijk voor de complete engineering, communicatie  en uitvoering.