PROJECTEN

Meerkoetstraat-Sternenhof

OPDRACHTGEVER:

GEMEENTE CAPELLE AAN DEN IJSSEL
In de wijk Middelwatering-oost van de gemeente Capelle aan den IJssel voeren wij een reconstructie uit.

Librije – Nabucco Capelle aan den IJssel

OPDRACHTGEVER:

GEMEENTE CAPELLE AAN DEN IJSSEL
In de wijk Schollevaar-zuid van de gemeente Capelle aan den IJssel voeren wij een reconstructie uit.

Herinrichting Berkel Centrum West

OPDRACHTGEVER:

GEMEENTE LANSINGERLAND
De gemeente Lansingerland heeft het gebied Berkel Centrum West ontwikkeld. HT Infra verzorgt het woonrijp maken waarbij we met diverse fases in dit drukke winkelgebied de complete terreininrichting realiseren.

Woonrijp maken Woonveld 3, bouwlocatie Weideveld

OPDRACHTGEVER:

GEMEENTE BODEGRAVEN-REEUWIJK
Op Woonveld 3 van de wijk Weideveld wordt door HT Infra de openbare omgeving ingericht en woonrijp gemaakt. Hierbij worden de rijbanen en trottoirs van grijze betonstraatstenen en de plantvakken plantkraag gemaakt. De parkeerplaatsen worden uitgevoerd door middel van TTE roosters waardoor het hemelwater wordt opgenomen in de grond.

Herinrichting Albert Cuypstraat en Rubenssingel te Capelle

OPDRACHTGEVER:

GEMEENTE CAPELLE A/D IJSSEL
In opdracht van de gemeente Capelle ad IJssel zijn wij dit jaar rond eind februari gestart met het verwijderen en vervangen van de bestaande verhardingen en riolering. In dit project wordt gebruikt gemaakt om de hemelwaterafvoer en de vuilwaterafvoer te scheiden van elkaar doormiddel van het toepassen van een infiltratie transportleiding. Deze werkzaamheden zullen volgens planning eind juni 2022 afgerond zijn.

WOONRIJP MAKEN LANGERAAR-OOST

OPDRACHTGEVER:

GEMEENTE NIEUWKOOP
De bouwwegen Landerij, Rietlanden en de ontsluiting aan de Langeraarseweg worden definitief ingericht. De tijdelijke asfaltverharding wordt vervangen door een nieuwe, vooral kleurige betonstraatsteenverharding. Aan de Rietlanden wordt een waterspeelplaats aangelegd.

AANPASSINGEN SPOORWEGOVERGANG GOUDSEWEG – BODEGRAVEN

OPDRACHTGEVER:

GEMEENTE BODEGRAVEN-REEUWIJK
Vanaf eind 2021 gaan extra treinen rijden op de spoorverbinding Leiden-Utrecht. ProRail werkt samen met provincie Zuid-Holland en gemeente Bodegraven-Reeuwijk aan het veiliger maken van de spoorwegovergang Goudseweg. Om filevorming op de spoorovergang te voorkomen, is het noodzakelijk om aanpassingen te doen aan de voetgangersoversteekplaatsen. Door de bestaande rijstroken naar buiten te buigen, wordt een middeneiland gecreëerd, waardoor de Goudseweg in twee stappen, veilig, kan worden overgestoken. Verder komt er meer opstelruimte voor fietsers en wordt de bestaande fietsroute breder, duidelijker en veiliger. HT Infra werkt in opdracht van Gemeente Bodegraven-Reeuwijk gedurende enkele strak ingeplande weken heel intensief samen met andere disciplines aan deze aanpassingen en verbeteringen.

WOONRIJP MAKEN “DE KREKEN 2.1” – POELDIJK

OPDRACHTGEVER:

ONTWIKKELINGSBEDRIJF DE WESTLANDSE ZOOM
In deze nieuwe woonwijk wordt door HT Infra de openbare omgeving ingericht en woonrijp gemaakt. Hierbij worden rijwegen voorzien van een fraaie straatbaksteen, parkeerplaatsen worden ingericht met een zwarte betonnen dubbelklinker in een kader van straatbaksteen. De trottoirs worden uitgevoerd in een mooie deklaagtegel. Een deel van de toekomstige groenstroken wordt voorzien van een ondergronds waterbergingssysteem.

ELEMENTENVERHARDING RECREATIESCHAP ROTTEMEREN

OPDRACHTGEVER:

STAATSBOSBEHEER / RECREATIESCHAP ROTTEMEREN
Enkele grote recreatieve parkeerplaatsen langs de Rotte en rond de Zevenhuizerplas krijgen een opknapbeurt. De ruiterpaden worden op kruisingen met verharde wegen voorzien van nieuwe uitklopplaatsen van betonplaten. Het depot in het Bentwoud krijgt een upgrade.

RECONSTRUCTIE MARGRIETSTRAAT E.O. – ZOETERWOUDE

OPDRACHTGEVER:

GEMEENTE ZOETERWOUDE

In de Margrietstraat, Beatrixstraat en Bernhardstraat voeren wij een klimaatadaptief project uit. We brengen een Rockflow-pakket aan onder de fundatie van de rijbaan. Hierboven komt een water-passerende verharding met een drainvoeg. De Rockflow heeft de capaciteit om een 100mm bui te bergen. Samen met meer groen in tuinen en in de openbare ruimte, met parkeren op grasroosters vergroent hier de totale leefomgeving.

KLEIN ONDERHOUD (KCO) ELEMENTENVERHARDINGEN, CAPELLE

OPDRACHTGEVER:

GEMEENTE CAPELLE AAN DEN IJSSEL

Op basis van de Raamovereenkomst zijn we dagelijks actief om de openbare ruimte van Gemeente Capelle aan den IJssel in goede staat te (onder)houden. Inmiddels gaan wij ook binnen Capelle aan den IJssel voor duurzaamheid; en dus ELEKTRISCH!

OMOP ELEMENTENVERHARDINGEN – WOONRIJP MAKEN, ZUIDPLAS

OPDRACHTGEVER:

GEMEENTE ZUIDPLAS

In de verschillende kernen van Gemeente Zuidplas zorgen wij voor het woonrijp maken van de leefomgeving: Van nieuwbouwwijk Essezoom-Laag tot bedrijventerrein De Kleine Vink in de kern Nieuwerkerk aan den IJssel, van de nieuwbouwwijk Koningskwartier in kern Zevenhuizen tot de nieuwbouw De Jonge Veenen in kern Moerkapelle:  Wij staan er!

VERVANGEN RIOLERING KOOPMANSSTRAAT – RIJSWIJK

OPDRACHTGEVER:

GEMEENTE RIJSWIJK

In de Koopmansstraat vervangen we een oud eivormig betonriool door een nieuw betonriool (rond 500mm), Tegelijkertijd wordt ook een nieuw betonnen hemelwaterriool aangelegd (rond 800mm) met een grote betonnen (nood)overstortput t.b.v. het vuilwaterriool en een uitstroomconstructie naar de haven.

OPHOGEN EN RIOLEREN DANSENBUURT – CAPELLE A/D IJSSEL

OPDRACHTGEVER:

GEMEENTE CAPELLE AAN DEN IJSSEL

In de Lentedans, IJsdans en een deel van de Kapellekensbaan (wijk Schollevaar) worden oude rioleringen vervangen door nieuw vuilwater- en infiltratieriool. Een klein deel van het bestaand hoofdriool wordt gerelined. Na ophoging wordt de wijk opnieuw ingericht.

HERINRICHTING OUDELANDSELAAN, KERN BERKEL EN RODENRIJS

OPDRACHTGEVER:

GEMEENTE LANSINGERLAND

Een deel van de Oudelandselaan in Berkel en Rodenrijs wordt opnieuw ingericht. De hoofdrijbaan wordt compleet verlegd en het aantal parkeerplaatsen voor het scholencomplex wordt flink uitgebreid. HT Infra voert deze werkzaamheden, in nauwe samenwerking met gemeente Lansingerland, zodanig uit dat het doorgaand verkeer volledig in stand wordt gehouden.

KLEIN ONDERHOUD ELEMENTENVERHARDINGEN, RIJSWIJK

OPDRACHTGEVER:

GEMEENTE RIJSWIJK

Op basis van de Raamovereenkomst zijn we dagelijks actief om de openbare ruimte van Gemeente Rijswijk in goede staat te (onder)houden. Wij voeren deze werkzaamheden uit met 100% elektrisch aangedreven bedrijfsauto’s. Ons motto: “Wij gaan volop voor elektrisch!”

Woonrijp maken omgeving Pelikaanweg – Alkenlaan

OPDRACHTGEVER:

GEMEENTE CAPELLE AAN DEN IJSSEL

Aquapelle is het nieuwe sportcomplex waar heel Capelle kan zwemmen en sporten. HT Infra verzorgt in opdracht van Gemeente Capelle aan den IJssel de nieuwe inrichting van het openbaar gebied. Vanwege de zettingsgevoelige ondergrond wordt gebruik gemaakt van lichte ophoogmaterialen (Vulkaanbims en Eifellith-lava). Ook realiseren wij een nieuwe betonnen voet-fietsbrug naar de Reigerlaan.

reconstructie Julianastraat – kern Moerkapelle

OPDRACHTGEVER:

GEMEENTE ZUIDPLAS

Een gedeelte van de Julianastraat wordt door HT Infra gereconstrueerd. De oude teerhoudende asfaltverharding wordt vervangen door fraaie betonstraatstenen; de rijbaan wordt voorzien van enkele verkeersdrempels. Plaatselijk wordt de hardhouten beschoeiing vervangen of opgeknapt.

Deelplannen Triangel – Waddinxveen

OPDRACHTGEVER:

GEMEENTE WADDINXVEEN

Meerdere deelplannen binnen de uitbreidingslocatie Triangel zijn en worden door ons voorzien van vuil- en schoonwaterriolering (Beton en PVC), en door aanleg van wegfundaties bouwrijp gemaakt. Na afronding van de diverse bouwactiviteiten hebben wij veelal ook de openbare omgeving van verschillende deelplannen ingericht en woonrijp gemaakt. Hierbij wordt veelvuldig gebruik gemaakt van een fraaie straatbaksteen.

RECONSTRUCTIE LEPELAARSINGEL – CAPELLE

OPDRACHTGEVER:

GEMEENTE CAPELLE AAN DEN IJSSEL

In de Lepelaarsingel wordt het oude riool vervangen door een nieuw vuilwater- en een infiltratieriool. De omgeving wordt opgehoogd en opnieuw ingericht. Teven wordt de oude houten voetgangersbrug naar het Centrumgebied vervangen door een nieuwe betonbrug.

RECONSTRUCTIE LOFOTEN, AZOREN & CAROLINEN – CAPELLE

OPDRACHTGEVER:

GEMEENTE CAPELLE AAN DEN IJSSEL

In deze woonstraten (wijk Oostgaarde) worden oude rioleringen vervangen door nieuw vuilwater- en infiltratieriool. Na ophoging wordt de wijk opnieuw ingericht.

Bouw- en Woonrijp maken woningbouwlocatie Couwenhoek fase 1 t/m 3

OPDRACHTGEVER:

GEMEENTE CAPELLE AAN DEN IJSSEL

In 3 fases wordt deze locatie door aanleg van vuilwater-, infiltratieriool en wegfundaties bouwrijp gemaakt, na afronding van de bouwactiviteiten worden waterpartijen gegraven en de openbare omgeving ingericht. Hierbij wordt veel gebruik gemaakt van een fraaie straatbaksteen.

Herinrichting van woonstraten in kern Langeraar

OPDRACHTGEVER:

GEMEENTE NIEUWKOOP

In de Van Wassenaerstraat e.o. wordt meer dan 13000m2 openbare ruimte heringericht. Oude asfaltrijwegen, trottoirs en parkeerplaatsen worden compleet vervangen. Strakke en kleurvaste betonstraatsteen en grijze betontegels zorgen voor een upgrade van de leefomgeving.

Reconstructie Oude Dorp, kern Nieuwerkerk aan den IJssel

OPDRACHTGEVER:

GEMEENTE ZUIDPLAS

In het Oude Dorp wordt de riolering geoptimaliseerd of vervangen, hemelwaterafvoer wordt losgekoppeld. Met veel aandacht voor publiek en ondernemers wordt de omgeving opgehoogd en de karakteristieke verharding opnieuw aangebracht. 

Herinrichting (gedeelte) Westeinde, kern Moordrecht

OPDRACHTGEVER:

GEMEENTE ZUIDPLAS

Oude asfaltverharding van het Westeinde wordt vervangen door betonstraatsteen en voorzien van een drempelconstructie. In de aangrenzende Prinses Margrietstraat wordt tegelijkertijd een gedeelte van het hoofdriool vervangen.

WOONRIJP MAKEN VAN DELEN IN NIEUWBOUWWIJK HOOGELAND (KERN NAALDWIJK)

OPDRACHTGEVER:

GEMEENTE WESTLAND

In meerdere fases wordt in deze nieuwe wijk de openbare omgeving ingericht en woonrijp gemaakt. Hierbij worden rijwegen voorzien van een fraaie straatbaksteen, trottoirs worden uitgevoerd in een mooie deklaagtegel.

DIVERSE CIVIELTECHNISCHE WERKZAAMHEDEN, CARGILL

OPDRACHTGEVER:

CARGILL, ROTTERDAM BOTLEK

Cargill-Botlek is voor ons een soort “thuisbasis”. Op grond van een langdurig goede relatie met medewerkers van de Rotterdamse vestiging van dit Amerikaans agro-industrieel concern zijn wij een vertrouwd “huisaannemer” (Contractor) voor allerlei grondwerken, rioleringswerken, bestratingswerkzaamheden e.a. 

RECONSTRUCTIE MOLENWERF, GOUDA

OPDRACHTGEVER:

GEMEENTE GOUDA

De verhardingen van dit binnenstedelijk straatje in het centrum van Gouda is (gefaseerd) compleet vervangen; alle huis- en kolkaansluitingen op het hoofdriool zijn vernieuwd. Wij zijn verantwoordelijk voor de complete engineering, communicatie  en uitvoering.

OPHOGEN EN HERINRICHTEN VREEWIJK-ZUID, GOUDA

OPDRACHTGEVER:

GEMEENTE GOUDA

Vreewijk – Zuid (Dunantsingel e.o.) is opgehoogd; oude verhardingen zijn verwijderd en afgevoerd, plaatselijk is riolering vervangen en de gehele omgeving is voorzien van een nieuwe bestrating. De groenvoorzieningen zijn vernieuwd, ook de openbare verlichting is vervangen.

WOONRIJP MAKEN MOLENZICHT, BODEGRAVEN

OPDRACHTGEVER:

GEMEENTE BODEGRAVEN-REEUWIJK

De openbare omgeving op het nieuwbouwproject Molenzicht aan de Doortocht in Bodegraven wordt door ons ingericht en woonrijp gemaakt. Toepassing van fraai kleurende betonstraatstenen met aandacht voor een groene (duurzame) uitstraling van parkeervoorzieningen.

GLASPAREL+, VREDENBURGH EN LOGISTIEK PARK A12 IN WADDINXVEEN

OPDRACHTGEVER:

Wayland Developments – Waddinxveen

Werkzaamheden t.b.v. het bouw- en woonrijp maken van deze gevarieerde ontwikkellocaties (glastuinbouw, woningbouw en bedrijvengebied) zijn voor een aanzienlijk deel door ons uitgevoerd en/of nog in uitvoering.

Weideveld – BOUWrijp maken woonveld 3 en 6

OPDRACHTGEVER:

GEMEENTE BODEGRAVEN-REEUWIJK

Het laatste deel van de uitbreiding “Weideveld” wordt door ons voorzien van vuil- en schoonwaterriolering (ca. 2300m PVC-buis met kunststof inspectieputten), er wordt ca. 13.500m2 aan wegfundaties aangelegd en langs de waterpartijen wordt over een lengte van ca. 850m een onderwater-beschoeiing geplaatst.

Weideveld – Woonrijp maken woonveld 9

OPDRACHTGEVER:

GEMEENTE BODEGRAVEN-REEUWIJK

De openbare omgeving op Woonveld 9 in de nieuwbouwwijk Weideveld (Bodegraven) wordt door ons ingericht en woonrijp gemaakt.